Driebergen-Rijsenburg

Op 31 januari 2024 heeft er een uitgebreide inspectie plaatsgevonden in Driebergen-Rijsenburg (Utrecht), waarbij een totaaloppervlakte van 1093m2 is gesaneerd. De uitgevoerde asbestsanering betrof een buitensanering van risicoklasse 2. Tijdens deze sanering het type asbest, bekend als Chrysotiel, verwijderd.

Chryostiel, ook wel witte asbest genoemd, bestaat uit zeer fijne en buigzame asbestvezels. Deze variant staat bekend om zijn flexibiliteit en weerstand tegen hoge temperaturen. In het verleden werd het frequent toegepast in diverse toepassingen, waaronder bouwmaterialen, isolatie, pakkingen remvoeringen en textiel. Het was het meest voorkomende type asbest in commerciële producten.

Het is cruciaal om te benadrukken dat, net als bij andere vormen van asbest, Chryostiel schadelijk is voor de gezondheid bij inademing van vezels. Blootstelling kan leiden tot ernstige longziekten, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom.

Na afloop van de inspectie is het gehele gebied visueel goedgekeurd. Hierdoor kan het geïnspecteerde gebied nu veilig betreden worden zonder speciale asbestbeschermingsmiddelen. Deze zorgvuldige sanering en inspectie dragen bij aan een veilige omgeving, vrij van asbestrisico’s, in Driebergen-Rijsenburg.

Scroll naar boven