Klachtenprocedure

Het proces van het reageren en adresseren van klachten en bezwaren is een integraal onderdeel van onze relatie met klanten en stakeholders en ons streven naar klanttevredenheid. Het beleid van ShaMi Inspectie B.V. schrijft voor, dat klachten en bezwaren binnen een redelijke termijn en zo transparant mogelijk worden behandeld. Hierbij worden de principes van vertrouwelijkheid en onpartijdigheid in acht genomen. Op klachten en bezwaren volgen vanuit ShaMi Inspectie B.V. nooit discriminatoire acties. Dit document is van toepassing op iedere klacht die wordt geuit door een klant, een potentiële klant of ieder andere stakeholder die mogelijk zorgen heeft, of ontevreden is over de kwaliteit en de service van ShaMi Inspectie B.V. Dit document is tevens van toepassing in geval van een bezwaar tegen een beslissing die door ShaMi Inspectie B.V. is genomen tijdens het proces van inspecties.

Klachten over ShaMi Inspectie B.V.

Klachten dienen te worden gericht aan het ShaMi Inspectie B.V.-kantoor, voor onderzoek en actie. U ontvangt een ontvangstbevestiging, een review van de klacht zal worden gestart en een reactie zal worden opgesteld door een persoon die niet betrokken is bij het ontstaan van de klacht.

Bezwaren tegen beslissingen van ShaMi Inspectie B.V. die gemaakt zijn gedurende het inspectieproces. Klanten van ShaMi Inspectie B.V. kunnen een verzoek tot heroverweging van een inspectiebesluit (goed- of afkeur) in de vorm van een bezwaar indienen. Bezwaren dienen te worden gericht aan het ShaMi Inspectie B.V.-kantoor, voor onderzoek en actie. U ontvangt een ontvangstbevestiging, een review van het bezwaar zal worden gestart en een reactie zal worden opgesteld door een persoon die niet betrokken is bij het ontstaan van het bezwaar.

Hoe kunt u een klacht of bezwaar indienen?

U kunt een klacht of bezwaar indienen door direct contact op te nemen met het kantoor van ShaMi Inspectie B.V. om uw klacht of bezwaar direct in te dienen. 

Scroll naar boven